Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Vật phẩm chiến đấu

Vật Phẩm Tên Giá Chí Tiết
Chiến quốc lệnh 5 Lệnh bài thần kỳ, sau khi sử dụng, trong 1 tiếng đồng hồ bạn có thể sẽ đạt được Kinh nghiệm nhân đôi khi giết quái vật.(Mỗi tuần chỉ có thể sử dụng 25 Chiến Quốc Lệnh.)
2 - Bệnh đau đầu (1) 17 - Ngưu nhị báo ân
3 - Bệnh đau đầu (2) 18 - Nguyên liệu làm rượu
4 - Bệnh đau đầu (3) 19 - Sứ mệnh đưa thư
5 - Bệnh nan y (1) 20 - Lũ kiến quấy nhiễu
6 - Bệnh nan y (2) 21 - Yêu ngôn mị dân
7 - Bệnh nan y (3) 22 - Ước nguyện của bù nhìn
8 - Bồ câu truyền thư 23 - Kinh nghiệm tìm báu vật
9 - Cô độc 24 - Thăm bệnh nhân
10 - Kiếp nạn trên đường 25 - Thủ thuật nhỏ
11 - Thức ăn cho gà con 26 - Cây búa của chủ tiệm sửa chữa
12 - Giao dịch của quản khố 27 - Tiêu diệt bù nhìn
13 - Thủ tục hợp tác 28 - Trang trí phòng ốc
14 - Thỏ hoang ăn vụng 29 - Tự thân rèn luyện
15 - Mạch nha thơm ngon 30 - Vòng đeo tay thất lạc
31 - Gia tộc ngọc bội
Đầu trang