Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien QuocTiêu Đề Nhiệm Vụ: Bệnh đau đầu (1)
Mục đích Nhiệm Vụ: Tìm Lái Buôn Thịt Rừng hỏi về Linh Chi Thảo
Cấp Độ Nhiệm Vụ: 0
Cấp Độ Phân Khu: 0~10
Nhiệm Vụ NPC Khởi Đầu: Quản Khố ở thôn tân thủ
Nhiêm Vụ NPC Kết Thúc: Lái Buôn Thịt Rừng ở thôn tân thủ
Nhiệm Vụ Nối Tiếp Trước: Trang Trí Phòng Ốc
Nhiệm Vụ Nối Tiếp Sau: Bệnh đau đầu (2)


Quản Khố:
Vì cái kho này mà ta ngày đêm lao tâm lao sức, ban ngày bận bịu phục vụ khách hàng, tối đến lại phải tính tóan, ngày qua ngày, mắc phải bệnh đau đầu, mỗi lần gặp phải chuyện rắc rối, đầu đau như búa bổ, có lúc đau đến không chịu nổi, ta phải dập đầu vào trường.Ta nghe nói Linh Chi có tác dụng trị bệnh rất hay, muốn nhờ ngươi đi tìm Lái Buôn Thịt Rừng xin ít Linh Chi về, ông ta buôn bán đồ săn bán trên rừng ít nhiều chắc cũng có bán thảo dược, nếu ông ấy có điều kiện gì khác, ngươi cứ việc đáp ứng, ta sẽ nghĩ ra cách giúp ngươi thực hiện.


Phần Thưởng của Nhiệm Vụ:
- Điểm Kinh Nghiệm: 650
- Tiềm năng: 20
- Ngân lượng: 500

Đầu trang