Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien QuocTiêu Đề Nhiệm Vụ: Bệnh đau đầu (2)
Mục đích Nhiệm Vụ: Tại Ba Khâu bắt 1 con Kiến Đen, sau đó gặp Lái Buôn Thịt Rừng
Cấp Độ Nhiệm Vụ: 0
Cấp Độ Phân Khu: 0~10
Nhiệm Vụ NPC Khởi Đầu: Lái Buôn Thịt Rừng ở Thôn Tân Thủ
Nhiêm Vụ NPC Kết Thúc: Lái Buôn Thịt Rừng ở Thôn Tân Thủ
Nhiệm Vụ Nối Tiếp Trước: Bệnh đau đầu (1)
Nhiệm Vụ Nối Tiếp Sau: Bệnh đau đầu (3)


Lái Buôn Thịt Rừng:
Thật ra yêu cầu của ta không cao lắm, ta thu mua rất nhiều loại thú, nhưng chỉ có một thứ chưa bao giờ thu mua qua, đó là Kiến Đen ở động Định Hồ.
Hy vọng ngươi hoàn thành nguyện vọng này của ta, ta sẽ rất sẵn lòng đưa Linh Chi Thảo cho ngươi !
Đầu tiên ngươi hãy đến tiệm tạp hóa mua Dây Càn Khôn, đó là thứ nhất định phải có khi bắt thú.


Mục đích: Đi bắt Kiến Đen và đem đến cho Lái Buôn Thịt Rừng của Thôn Tân Thủ

Phần Thưởng Nhiệm Vụ:
- Điểm Kinh Nghiệm: 550
- Tiềm năng: 30
- Mão Vải Tân Thủ


Mão Vải:
- Mão vải cho tân thủ, có thể gia tăng ngoại kháng.
- Gia tăng ngoại kháng: 5
- Độ bền: 2400
- Giá trị bán ra: 200

Đầu trang
 
bệnh đau đầu (1)
24-10-2013

0-10
24-10-2013

Boss Kỳ Lân Quái Thú
24-10-2013

Thú Cưỡi
24-10-2013