Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien QuocTiêu Đề Nhiệm Vụ: Bệnh đau đầu (3)
Mục đích Nhiệm Vụ: Đem Linh Chi Thảo đưa cho Quản Khố
Cấp Độ Nhiệm Vụ: 0
Cấp Độ Phân Khu: 0-10
Nhiệm Vụ NPC Khởi Đầu: (Nhấp chuột phải vào Linh Chi Thảo)
Nhiêm Vụ NPC Kết Thúc: Quản Khố ở thôn Tân thủ
Nhiệm Vụ Nối Tiếp Trước: Bệnh đau đầu (2)
Nhiệm Vụ Nối Tiếp Sau: Giao Dịch Của Quản Khố


Khi nhận được Linh Chi Thảo sẽ xuất hiện những câu sau :
Bạn đã có được linh chi thảo, xin hãy nhấp chuột phải vào để tiếp nhận nhiệm vụ
Sau khi nhấp xong, đem linh chi thảo đưa cho quản khố, bạn sẽ được tặng những món quà có giá trị.


Mục đích nhiệm vụ: Đưa Linh Chi Thảo cho Quản Khố.

Miêu tả nhiệm vụ:
Bạn đã toàn tâm toàn lực đi kiếm Linh Chi Thảo cho Quản Khố, nếu như Linh Chi Thảo này có thể trị hết bệnh đau đầu cho ông ấy, tin rằng thế nào bạn cũng được trả thù lao rất cao.
Bây giờ hãy đem Linh Chi Thảo đưa cho Quản Khố, ông ấy nhất định sẽ rất vui.


Phần Thưởng của Nhiệm Vụ:
- Điểm Kinh Nghiệm: 280
- Tiềm năng: 40
- Ngân lượng: 1000

Đầu trang