Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 


Mao Sơn
Với dị thuật gọi quỷ sai thần, thông suốt cả 3 cõi Thiên - Địa – Nhân, Mao Sơn khiến người đời khiếp sợ và lầm tưởng là tà ma ngoại đạo. Đến đời sư tổ thứ 5 là Mao Chân Nhân vì muốn thay đổi định kiến của thiên hạ, nên đã toàn tâm toàn lực phát dương quang đại khiến cho Mao Sơn ngày nay tiếng tăm lẫy lừng, thu hút rất nhiều thiếu niên anh hùng không ngại thâm sơn cùng cốc đến bái sư
Trọng khí: Tinh thần, Thể chất.

Môn phái:Côn Luân-Mao Sơn-Thục Sơn-Đường Môn-Cấm Vệ Quân-Vân Mộng Cốc-Đào Hoa Nguyên
Đầu trang
 
Đường Môn
24-10-2013

Cấm Vệ Quân
24-10-2013

Thục Sơn
24-10-2013

Đào Hoa Nguyên
24-10-2013