Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 


PHONG YÊU KÍNH


Cốt truyện:

800 năm trước, Chu Vũ Vương Cơ Phát dẫn 5 vạn đại binh họp 800 Chư Hầu đại chiến với bạo chúa nhà Thương là Trụ Vương ở Mục Dã. Trụ Vương dẫn theo 17 vạn tinh binh nghênh chiến, nhưng vì lòng dân oán hận đã lâu khiến cho quan quân nhà Thương phản lại Trụ Vương, mở đường cho Vũ Vương tiến thẳng đến Kinh đô nhà Thương truy sát Trụ Vương. Trụ Vương trốn chạy về Triều Ca phẫn uất đã đốt Lộc Đài tự sát. Sau khi triều Thương diệt vong, , Chu Vũ Vương Cơ Phát lên ngôi lập ra triều đình nhà Chu và đóng đô tại Cảo Kinh.

Tuy nhiên Trụ Vương và các quân thần vong quốc đã vì oán hận mà hóa thành yêu quái làm hại dân lành. Em trai Chu Vũ Vương là Chu Công Đán chứng kiến những người dân thoát khỏi triều Thương lại rơi vào sự sát hại của các oan hồn vong quốc này, đã dồn hết công sức cả đời luyện thành một tấm kính có tên là “Phong Yêu” để phong ấn tất cả linh hồn oán hận. Để tránh các oan hồn vong quốc quấy nhiễu nhân gian, Chu Công Đán đã đặt Phong Yêu Kính ở đỉnh Hoa Sơn để ngày đêm hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, thu phục hết oan hồn vong quốc trên nhân gian.

800 năm sau đó, Phong Yêu Kính đã vì thế gian mà không ngừng hấp thu oan hồn. Nhưng Chu Công Đán không thể ngờ rằng 400 năm sau khi ông qua đời, nhân gian lại rơi vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, vô số các quốc gia bị tiêu diệt khiến các oan hồn vong quốc nhiều không kể xiết. Sau mấy trăm năm hấp thụ yêu ma, cuối cùng Phong Yêu Kính đã đạt đến đỉnh điểm và bắt đầu nứt, các oan hồn ngàn năm trốn thoát ra ngoài và khuấy động bá tánh nhân gian.

Để tránh cho oan hồn vong quốc thoát ra ngoài, gây hại cho nhân gian, Chu Quốc Tả Khâu Minh đã lập đàn tế trời, triệu tập dũng sĩ các nước tiến vào Phong Yêu Kính, tiêu diệt tất cả oan hồn và phong ấn vĩnh viễn yêu khí.


Giới thiệu Phong Yêu Kính

  1. Sau khi đạt cấp 35, bạn có thể lập nhóm và đến tìm Tả Khâu Minh ở nước Chu (251, 161).

  1. Sau khi giao cho ông ta một trang bị xanh cấp 15 trở lên, bạn sẽ được chuyển đến Phong Yêu Kính để bắt đầu tiêu diệt oan hồn.

  1. Quái vật trong Phong Yêu Kính có đẳng cấp cao hơn 20 so với cấp của trang bị mà bạn đã đưa, nhưng không vượt quá đẳng cấp của đội trưởng.

  1. Khi bạn và nhóm của mình tiêu diệt được 85% số quái vật tại đây, sẽ xuất hiện một Tiểu BOSS. Tiêu diệt Tiểu BOSS này sẽ cho bạn có cơ hội sở hữu các trang bị hiếm có.

  1. Sau khi tiêu diệt toàn bộ quái vật, sẽ xuất hiện một BOSS Ẩn Tàng. Tiêu diệt BOSS Ẩn Tàng này bạn có khả năng nhận được trang bị ưu tú.

  2. Khi vào trong Phong Yêu Kính, bạn phải duy trì trong một Nhóm và các thành viên trong Nhóm phải luôn giữ cự li với nhau. Nếu khoảng cách quá xa bạn sẽ bị chuyển ra ngoài Phong Yêu Kính.

  1. Khi nhóm bị giải tán hoàn toàn, thì các thành viên sẽ bị trục xuất khỏi Phong Yêu Kính trước khi nhiệm vụ kết thúc.

  1. Nếu như nhóm vẫn còn duy trì thì cho dù người chơi thoát khỏi Phong Yêu Kính, Phong Yêu Kính vẫn không bị mất đi.

     
Giao 1 món trang bị cho Tả Khâu Minh và tiến vào Phong Yêu Kính để bắt đầu nhiệm vụ


Quái vật trong Kính sẽ cao 20 cấp độ so với của trang bị mà bạn đã giao cho Tả Khâu Minh
nhưng không vựot quá cấp của trưởng nhóm


Sau khi tiêu diệt quái vật thì Boss sẽ xuất hiện !


Đại chiến Boss/div>

Wow, thật là nhiều chiến lợi phẩm quí giá !


Đầu trang
 
Bảo Hiểm
24-10-2013

Chiến đấu
24-10-2013

Cửa hàng
24-10-2013

Bảo Rương
24-10-2013