Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Vật phẩm Hỗ Trợ
ật Phẩm Tên Giá (Kim Bảo) Chi tiết
Ân Xá Phù
10
Sau khi sử dụng sẽ giảm 100 điểm Ác Danh PK
Sơ Cấp Linh Hồn Thủy
5
Dùng để hóa giải trạng thái Khóa của các trang bị từ cấp 0-50
Trung Cấp Linh Hồn Thủy
10
Dùng để hóa giải trạng thái Khóa của các trang bị từ cấp 0-70
Cao Cấp Linh Hồn Thủ
15
Dùng để hóa giải trạng thái Khóa của các trang bị từ cấp 0-90
Siêu Cấp Linh Hồn Thủy
20
Dùng để hóa giải trạng thái Khóa của các trang bị từ cấp 91-120( Bao gồm các loại Thần Thú và Bảo Thú )
Lỗ Ban Bảo Thạch
2
Lỗ Ban Bảo Thạch chỉ sử dụng cho chế tạo kỹ năng Nghề Nghiệp. Khi đang chế thành phẩm xong cất trong “Phẩm vật phụ gia”, Có thể tăng thuộc tính của trang bị ngoài định mức. Mỗi lần làm chỉ có thể để một Bảo Thạch. Bất luận có thành công hay Không, “Lỗ Ban Bảo Thạch”sẽ biến mất sau khi sử dụng.
Mãn Thiên Quá Hải Phù
2
Nghe nói có thể mở được cái gương quí trong kho báo của Chu Vương. Khi cái Bảo Rương ở trạng thái phóng lớn thi đưa chìa khóa lên, Là có thể mỡ được Tử Kim Bảo rương rùi.
Chìa Khóa Tử Kim
7
Nghe nói có thể mở được cái gương quí trong kho báo của Chu Vương. Khi cái Bảo Rương ở trạng thái phóng lớn thi đưa chìa khóa lên, Là có thể mỡ được Tử Kim Bảo rương rùi.
Chìa khóa Thanh Đồng
5
Nghe nói có thể mở được cái gương quí trong kho báo của Chu Vương. Khi cái Bảo Rương ở trạng thái phóng lớn thi đưa chìa khóa lên, Là có thể mỡ được Thanh Đồng Bảo rương rùi.
Chìa Khóa Hồng Mộc
3
Nghe nói có thể mở được cái gương quí trong kho báo của Chu Vương. Khi cái Bảo Rương ở trạng thái phóng lớn thi đưa chìa khóa lên, Là có thể mỡ được Hồng Mộc Bảo rương rùi.
Thiên lý hữu tình
1
Phía trên có dòng chữ "Thiên Trường Địa Cửu, Hữu Nghĩa Vĩnh Tồn". Dùng để triệu hồi một thành viên trong Nhóm đến vị trí của mình. Có thể tái sử dụng sau 2 giây.
Túi Càng Khôn
7
Túi thần Càn khôn có thể chứa cả thiên địa Nhật Nguyệt bên trong. Gia tăng thêm 24 ngăn cho hành trang khi sử dụng. Túi Càn Khôn sau 30 ngày sẽ tự động bị hỏng.
Khóa càn khôn
3
Pháp khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tương truyền nó được tạo ra từ khung Hàn Thiết ngàn năm, có thể khóa chặt tất cả mọi vật. Khóa Càn Khôn này không thể mang ra bán, trao đổi. Có thể khóa vật phẩm trong 14 ngày. Trong khoảng thời gian này, vật phẩm không thể giao dịch, mua bán hoặc hủy bỏ. Sử dụng Pháp bảo sẽ tự động giám định.
Ma Lực Chùy
5
Bề ngoài giống một cái búa gỗ bình thường, nhưng bên trong ẩn giấu một ma lực kỳ dị. (Kéo Ma Lực Chùy đến trang bị cần sửa chữa). Dùng để khôi phục Độ bền ban đầu của trang bị, nhưng không tạo ra bất kỳ hao tổn nào.
Dầu chúc phúc
5
Có thể hóa giải các trang bị đã phong ấn về trạng thái ban đầu ( để có thể giao dịch và trao đổi cho người khác)
Thiên Nguyên Đan
2
Theo truyền thuyết đó là loại trân hy đan dược của Vương Gia được dấu rất kỷ, Sau 2 giây sử dụng sẽ tự động hồi phục 1 điểm nguyên khí, duy trì trong 5 phút. Thời gian tái sự dụng là 2 giây.
Thượng Phương Hàm Ngư
4
Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ diệt Phạm của Sư Gia được thưởng 1.3 phần tiềm năng. Có thể sử dụng 10 lần.
Thượng Phương Bảo Kiếm
12
Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ diệt Phạm của Sư Gia được thưởng 1.3 phần tiềm năng. Có thể sử dụng 50 lần.
Đầu trang