100K = 1000 KNB 
Nội dung chuyển khoản : ID GAME
Sau khi CK vui lòng inbox Zalo để AD hỗ trợ ngay (24/7)